Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

Kódszám

NYBIZ00023

Az ügy rövid leírása

Szolgálati időként nem lehet figyelembe venni:
  • az egyéni vállalkozó, valamint a társas vállalkozó esetében a biztosítási kötelezettség alá tartozó jogviszonyának azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozása van,
  • az egyéni vállalkozó vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társas vállalkozás tagja, segítő családtagjának biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan e segítő családtag után nyugdíjbiztosítási járulék vagy nyugdíjjárulék tartozás áll fenn, valamint a
  • a mezőgazdasági őstermelő biztosítási idejének azt az időtartamát, amelyre vonatkozóan nyugdíjjárulék tartozása van.
A tartozásnak a nyugdíj megállapítása utáni megfizetése esetén kérhető a hiányzó szolgálati idő figyelembe vételével a nyugellátás összegének módosítása.

Ki jogosult az eljárásra?

Az az egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő akinek szolgálati ideje tartozás fennállása miatt nem került elismerésre, illetve ezen személyek törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő - az igénybejelentő lap kitöltésével - megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatokat, az ellátás megállapításának kért kezdő időpontját, biztosítási jogviszonyra, szolgálati időre vonatkozó adatokat, folyósítási címét, illetve pénzforgalmi számla azonosításához szükséges adatokat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv, a járási hivatal, amelyek illetékességi területét a kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap. Az ügyintézési határidő a tárgyév április 15-én jár le, ha az öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet a tárgyévi nyugdíj-megállapításhoz tartozó valorizációs szorzószámok hatálybalépését megelőzően nyújtották be.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú határozat ellen van lehetőség fellebbezésre.


A fellebbezést a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül kell előterjeszteni.
A fellebbezést a Budapest Főváros Kormányhivatalnak kell címezni, de a döntést meghozó járási/kerületi hivatalnál kell benyújtani.
Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatala bírálja el.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A tartozás megfizetését követően mely időponttól kerül módosításra a nyugellátás összege? A tartozás utólag történő megfizetése esetén az így meghosszabbodott szolgálati időt legkorábban a befizetés napját magában foglaló naptári hónap első napjától lehet figyelembe venni és ennek alapján a nyugellátás összegét módosítani.

Figyelembe vehető-e szolgálati időként az az időtartam amelyre vonatkozóan az adóhatóság a nyugdíjbiztosítási járulék vagy a nyugdíjjárulék tartozást, mérsékli vagy elengedi? Szolgálati időként a biztosítási jogviszony időtartamából annyi naptári nap nem vehető figyelembe, ahányszor az elengedett tartozás megfelel a nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző hónapban érvényes minimálbér harmincad része után számított nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulék összegének.

Fontosabb fogalmak

Szolgálati idő: az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett. A nyugdíjjárulék-fizetési kötelezettség nélkül szolgálati időnek minősülő időszakokat a jogszabály külön határozza meg.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról kiadott 168/1997. (X.6.) Korm.rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

tartozás, nyugellátás módosítása, egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, őstermelő

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858