Ugrás a menüre

Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

Kódszám

OKMIR00088

Az ügy rövid leírása

Ügyfél a járművére előzetes eredetiségvizsgálatot végeztetett el, ellenben az eredetiségvizsgálat elvégzését és annak eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt nem kapta kézhez, azzal még nem rendelkezik. Ebben az esetben ha az ügyfél sehol nem kérelmezi annak kiállítását, akkor a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a hatósági bizonyítványt annak keltezésétől számított 15 (tizenöt) nap múlva a kérelmező lakcímére postázza. Amennyiben az ügyfél ennél hamarabb kíván a hatósági bizonyítványhoz hozzájutni, akkor részére a hatósági bizonyítványt bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak) valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Ügyfélszolgálatán - díjmentesen - kiállítják, kinyomtatják.

Ki jogosult az eljárásra?

Elsődlegesen a kérelmező (aki az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezte, és az arra irányuló kérelmen is szerepel), továbbá a jármű jogszerű tulajdonosa vagy üzembentartója, valamint ezek meghatalmazottja.
Lehetőség van meghatalmazott útján történő eljárásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az elvégzett eredetiségvizsgálat beazonosításához szükséges adatok (a vizsgálat azonosítója, vagy a jármű rendszáma vagy alvázszáma), a kérelmező neve és címe.

Milyen iratok szükségesek?

Be kell mutatni a jármű eredetiségvizsgálatának elvégzéséről szóló igazolást, melyet az eredetiségvizsgálati tevékenységet végző vizsgálóállomáson kapott az ügyfél. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, akkor a jármű tulajdonjogát vagy üzembentartói jogát igazoló dokumentum, okirat bemutatása szükséges.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díjmentes

Hol intézhetem el?

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala végzi közreműködők igénybevételével, azonban a hatósági bizonyítvány ellenőrzését, kiadását a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálata feladataként határozza meg a jogszabály, amennyiben a hatósági bizonyítvány korábban nem került kézbesítésre.

Ügyintézés határideje

azonnali

Jogorvoslati lehetőség

Mivel az eljárás a korábban ki nem adott (nem kézbesített) hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozik, így a jogorvoslat ezen vonatkozásban nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: “A vizsgálóállomáson nem tudták kinyomtatni nekem a hatósági bizonyítványt. Hogyan tudok hozzájutni?“. Válasz: “A hatósági bizonyítványt a vizsgálatot követő 15 (tizenöt) nap múlva a kérelmező részére postai úton hivatalos iratként kézbesítik. Ezen belül a kérelmező (ügyfél) bármelyik Járási Hivatalban kérheti a hatósági bizonyítvány - díjazás nélnkül - történő kiadását, kinyomtatását.'. Kérdés: “A vizsgálóállomáson azért nem tudták kiadni a hatósági bizonyítványt, mert elromlott a nyomtató, és nem adta ki a papírt. Hogyan tudok hozzájutni a hatósági bizonyítványhoz?“. Válasz: “Mivel ekkor a rendszerben már 'Kidásra került' státuszú a hatósági bizonyítvány, így ahhoz már csak díjazás (2400 Ft) ellenében tud az ügyfél hozzájutni, de a közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán elektronikus felületen az ügyintéző tudja ellenőrizni a hatósági bizonyítvány meglétét és annak eredményét.“. Kérdés: “A vizsgálóállomáson csak egy 'Igazolás'-t kaptam a vizsgálat elvégzéséről. Elegendő ez a jármű átírásához?“. Válasz: “Ezen igazolás a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás átvezetéséhez (az átíráshoz) nem elegendő. Az átírás során a közlekedési igazgatási hatóság [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatának ügyintézője díjmenetsen kiadja (kinyomtatja) az ehhez szükséges hatósági bizonyítványt.“. Kérdés: “A vizsgálóállomáson nem tudták kiadni a hatósági bizonyítványt. Ha azt a Járási Hivatalban (okmányirodában) kérem ki, akkor jelent-e ez nekem plusz költséget?“. Válasz: “Amennyiben még nem került kiadásra (kézbesítésre) a hatósági bizonyítvány, akkor azt a közlekedési igazgatási hatóságnál [fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala valamint a kormányablak] valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Ügyfélszolgálatán díjmentesen adják (nyomtatják) ki.“. Kérdés: “Hány példányban állítják ki az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványt? Mi a teendő akkor, ha több példányra is szükségem lenne?“. Válasz: “Az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány 1 (egy) példányban kerül kiadásra. Amennyiben az ügyfél plusz példányokra tart igényt, akkor arról díjazás ellenében (2400 Ft) másolatot kérhet.“

Fontosabb fogalmak

Eredetiségvizsgálat elvégzéséről kiadott igazolás: Az eredetiségvizsgálatot elvégégző Közreműködő (vizsgálóállomás) által kiadott 'Igazolás', mely csupán az eredetiségvizsgálat elvégzését igazolja, de annak eredményét nem. Eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány: az elvégzett eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó közokirat. Eredetiségvizsgálat eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiadása (kézbesítése, kinyomtatása): A kérelmező (ügyfél) részére az eredetiségvizsgálat eredményét tartalmazó hatósági bizonyítvány tényleges átadása, rendelkezésére bocsátása.

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §;
Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. § (2)-(3) bekezdés, 4. Melléklet 9.1. a) pont;
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006.( XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés d) pont, 9. § (1) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §

Kulcsszavak

hatósági, bizonyítvány, eredetiségvizsgálat, igazolás, eredmény, kiadás, kézbesítéskinyomtatás, kézbesítéskinyomtatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858