Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

Kódszám

NEPEG00056

Az ügy rövid leírása

Gyógyszerész által végzett gondozási tevékenység mely magába foglalja többek közt a beteg gyógyszerhasználatának szakmai segítségét, továbbá egészségtudatos életvitelének kialakítását.

Ki jogosult az eljárásra?

gyógyszertár működtetője és személyi jogos gyógyszerésze, illetve intézeti főgyógyszerész
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A gyógyszertár megnevezése, pontos címe, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím), létesítési és működési engedély száma, működtető megnevezése, működtető székhelyének címe, társaság képviseletére (cégjegyzésre) jogosult személy,  elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
2. A személyi jogos gyógyszerész/intézeti vezető főgyógyszerész neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
3. A gyógyszerészi gondozásban részt vevő gyógyszerész neve, működési nyilvántartási száma, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levélcím)
4. A gyógyszerészi gondozás tevékenység megnevezése, kezdő napja

Milyen iratok szükségesek?

1. a A gyógyszertár működtetőjének és személyi jogos gyógyszerészének, illetve intézeti főgyógyszerészének nyilatkozata a jogszabályban és a közzétett szakmai protokollokban előírt tárgyi feltételek meglétéről, továbbá arról, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket folyamatosan biztosítja
2. Igazolás benyújtása a folyamatos továbbképzés keretében az erre irányuló program elvégezésről

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az ügyben eljárás nem indul, ezért a bejelentés illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal (területileg illetékes tisztifőgyógyszerész)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezési lehetőség nem áll rendelkezésre

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kell e fizetni a bejelntésért? - Nem.
2. Kinek kell benyújtania a bejelentést? - A gyógyszertár működtetője és személyi jogos gyógyszerésze, illetve intézeti gyógyszertár esetében a működtető és az intézeti főgyógyszerész.
3. Szükséges e valamilyen képzettség hozzá? - A tevékenységet csak olyan gyógyszerész végezheti, aki rendelkezik a szükséges továbbképzéssel.
4. Mennyi az ügyintézés határideje? - 21 nap.

Fontosabb fogalmak

a.) gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelősen végzett, dokumentált tevékenység, melynek célja együttműködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elősegítésén túl, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elősegítése, megfelelő gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttműködő készségének növelése, életminőségének javítása, minőségileg kontrollált körülmények között;
b.) közforgalmú gyógyszertár: a lakosság közvetlen és teljes körű gyógyszerellátását biztosító olyan egészségügyi intézmény, amely a teljes körű gyógyszerellátás keretében magisztrális gyógyszerkészítést is végez;
c.) fiókgyógyszertár: a közforgalmú gyógyszertár részeként működő, de azzal nem azonos telephelyű, vagy mozgó egységként működtetett, a lakosság közvetlen gyógyszerellátását biztosító egészségügyi intézmény;
d.) intézeti gyógyszertár: a fekvőbetegellátást végző intézmény részeként működő, annak teljes körű gyógyszerellátását végző egészségügyi intézmény, mely szaktevékenységként közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet;
e.) kézigyógyszertár: a háziorvos, házi gyermekorvos gyógyító munkájához szükséges, a gyógyszerek meghatározott körét szolgáltató ellátási forma;
f.) személyes gyógyszertár működtetési jog: szakmai gyakorlattal rendelkező gyógyszerész részére, adott közforgalmú gyógyszertár vezetésére és működtetésére szóló engedély

Vonatkozó jogszabályok

a.) A közforgalmú, fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 36/A. § (2), (6)  bekezdés;
b.) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (1)  bekezdés, 40. § (1) bekezdés,; 
c.) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 3. § 16-20., 26. pont;
d.) Az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről szóló 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet;
e.) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás szakmai protokolljának kiadásáról - Egészségügyi Közlöny LX. évfolyam 21. szám, megjelent: 2010. novemeber 16.

Kulcsszavak

gyógyszerészi gondozás, gyógyszerészeti gondozás, gyógyszertár, gondozási tevékenységegészség, gondozási tevékenységegészség

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858