Ugrás a menüre

Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

Kódszám

OKMIR00115

Az ügy rövid leírása

Az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerző személy, amennyiben magyarországi lakóhellyel rendelkezik, úgy az állampolgársági eskü letételekor átadásra kerül részére az új személyazonosító igazolvány és lakcímigazolvány. Amennyiben az eskü letételére - magyarországi lakóhellyel rendelkező személy esetén - a külképviseleten kerül sor, úgy az új okmányok, valamint a Szig.R és a 23. § (1) bekezdése szerinti kódok az érintett magyarországi lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak kerülnek megküldésre átadás céljából. Az átadás során leadásra kerülő korábbi okmányok bevonásáról és megsemmisítéséről is e járási hivatal gondoskodik.

Ki jogosult az eljárásra?

Egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerző magyarországi lakóhellyel rendelkező polgárok
Személyesen

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosság igazolása

Hol intézhetem el?

a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal)

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A személyazonosító igazolvány mellett milyen okmánnyal lehet igazolni a személyazonosságot? Érvényes útlevéllel vagy érvényes kártyaformátumú vezetői engedéllyel. A Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetésért Felelős Helyettes Államtitkárság honlapján szerepelnek gyakran ismételt kérdések (GY.I.K.): http://www.kekkh.gov.hu/Eszemelyi/gyik

Fontosabb fogalmak

Személyazonosság igazolására alkalmas okmányok: állandó vagy ideiglenes személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú érvényes vezetői engedély, érvényes útlevéA személyazonosító igazolvány a polgár írásbeli nyilatkozata, valamint az anyakönyv és a nyilvántartás – nem magyar állampolgár esetén ezeken túlmenően a polgár útlevele és a magyarországi tartózkodásának jogcímét igazoló közokirat – alapján kiállított olyan hatósági igazolvány, mely a polgár személyazonosságát és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényben meghatározott adatait közhitelűen igazolja. Kiadható állandó illetve ideiglenes személyazonosító igazolvány.

Vonatkozó jogszabályok

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 13. § (4) bekezdés , 17. § (2), (4)-(5) bekezdés , 16. § (1)-(3), a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX.22.) Korm.rendelet 3-4. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 1. § (2) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 5. § (2)-(4), (5a) bekezdés, 8. § (1) bekezdés a) pont, 9. §, 11. §, 12. §, 15. § (1) bekezdés, 17. § (1), (6) bekezdés, 18/A. § (1) bekezdés, 19/A. § (1) bekezdés, 21. §-24. §, 26. § (5) bekezdés, 27. § (3) bekezdés, 27/A. § (1) bekezdés b) pont, (3) bekezdés, 28/A. §, 28/B. § (1)-(2) bekezdés, 29. § , A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 3. § (6)-(7) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 10/A. § c) pont, 11. § e) pont, 12. § (2) bekezdés, 13. §, 14. §, 16. § (1) bekezdés, 18. § (2) bekezdés b) pont, 21. § (1) bekezdés, 29. § (2) bekezdés, 31. § (1), (2), (3) bekezdés, 32. § (1), (2) és (3) bekezdés, 34. § (1) és (3) bekezdés, 3. számú melléklete,  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 112. §, 118. § (3) bekezdés, 121. §

Kulcsszavak

állandó személyazonosító igazolvány eltulajdonítása, megsemmisülése, elvesztése, pótlása, ideiglenes személyazonosító igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858