Ugrás a menüre

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

Kódszám

NEPEG00022

Az ügy rövid leírása

Veszélyes anyagokkal, keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tevékenységének megkezdésével egyidejűleg ezt köteles bejelenteni az egészségügyi államigazgatási szervnek.

Ki jogosult az eljárásra?

Veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel tevékenységet folytatni kívánó természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az elektronikus ügyintézés miatt nem értelmezhető.

Milyen adatokat kell megadni?

1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
1. Tevékenységet végző (cég)
Neve:
Székhelye:
Telephely címe:
Megye:
Telefon:
fax:
e-mail:
A tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i):
Felelős személy neve:
Elérhetőség címe:
Telefon:
fax:
e-mail:
2. A veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység megnevezése
Előállítás
Gyártás
Feldolgozás
Csomagolás
Címkézés
Osztályozás
Tárolás
Anyagmozgatás
Forgalomba hozatal (forgalmazás)
Felhasználás
Elemzéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos vizsgálat
Kutatásfejlesztés
Egyéb
A tevékenység TEÁOR kódja(i):
3. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek), melyekkel a tevékenység folyik
Név:
Veszélyszimbólum:
CAS vagy EU szám:
Éves mennyiség:
A bejelelentő nyilatkozata az alábbiakra vonatkozóan: A bejelentő tudomásul veszi, hogy
a) a bejelentés ellenőrzésekor a tevékenységet végző dokumentálhatóan igazolja, hogy eleget tesz a kémiai biztonság megvalósítását szolgáló jogszabályi kötelezettségének,
b) 2001. január 1-jétől bejelentés nélkül vagy érvényes engedély nélkül végzett tevékenység kémiai terhelési bírsággal sújtható.

Milyen iratok szükségesek?

Az informatikai szakrendszerhez elektronikusan csatolandó dokumentum: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését bizonyító csekk, átutalás banki igazolása, mely szükséges a visszaigazolás megküldéséhez.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért 7800Ft/telephely igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetésénak módja csekken postai úton, és banki átutalással is történhet, a befizetés igazolása érdekében a a dokumentmok (csekkszelvény, átutalás telejesítéséről szóló dokumentum) elekrtonikus úton csatolható a bejelentéshez

Hol intézhetem el?

A bejelentést elektronikus úton kell megtenni a telephely, illetve ennek hiánya esetén a székhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnek (területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi, kerület) hivatalának járási (fővárosi,kerületi) népegészségügyi intézetének

Ügyintézés határideje

Haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül

Jogorvoslati lehetőség

A fellebbezés lehetősége adott bejelentési ügy kapcsán nem értelmezhető.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A bejelentéskor, az adatok kitöltésekor „a tevékenység telephelyen belüli pontos helyszíne(i)” hogyan értelmezhető?
a. A kérdés értelmezése igazán nagyobb gazdálkodó szervezetnél egyértelmű, pl. egy fémipari cégnél a fémfelület-kezeléssel foglalkozó műhelyben van veszélyes anyaggal/keverékkel végzett tevékenység, ugyanakkor a cég a telephelyén valószínűleg mindenütt használ veszélyes anyagot a takarítás során.
b. Kisebb vállalkozásoknál egyértelműen a végzett tevékenység helyszínének megnevezése elégséges pl. hipó üzem, cukrászműhely, kozmetika, nyomda, lakatos műhely, állattartó telep, laboratórium, stb.

2. Mit jelent a veszélyes anyaggal/veszélyes keverékkel végzett tevékenység ?
a. A tevékenység szó többféle jelentést takar: előállítás, gyártás, feldolgozás, csomagolás, címkézés, osztályozás, tárolás, anyagmozgatás, forgalmazás, felhasználás, elemzés, vizsgálat, kutatásfejlesztés stb.
b. Egy adott cég, szervezet veszélyes anyaggal végzett tevékenysége általában nem egy szóval jellemezhető, ezért a bejelentéskor valamennyit meg kell jelölni, fel kell sorolni: pl. anyagmozgatás, tárolás, gyártás, csomagolás, címkézés, forgalmazás is történik az adott vállalatnál.

3. A tevékenység TEÁOR kódja(i)?
A cégbírósági határozatból, vagy a vállalkozói engedélyből kell beírni.

4. Veszélyes anyag(ok), veszélyes keverék(ek) veszélyszimbólumát, CAS vagy EU számát honnan vegyem?
Az anyagok vagy keverékek biztonsági adatlapjai ezeket az információkat tartalmazzák. A CAS számból vagy EU számból csak az egyik elegendő információ.

5. Az éves mennyiséget pontosan kell megadni?
Amennyiben tudja igen, ha nem tudja, elegendő megközelítőleg.

6. Nincs telephelyem, mert több cégnél és helyszínen dolgozunk, mobil helyeken, így a bejelentést hogyan tegyem meg?
A székhely szerint illetékes járási hivatal népegészségügyi intézetéhez.

7. Nagyon kevés mennyiséget használok veszélyes anyagokból évente, meg kell tennem a bejelentést?
A kémiai biztonságról szóló törvényben nincsenek mennyiségi korlátok, tehát a bejelentést meg kell tenni.

8. Egyedül dolgozom, vállalkozóként, alkalmazottam nincs, Meg kell tennem a bejelentést?
A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében igen, meg kell tenni a bejelentést, mert az nemcsak a szervezett munkavégzésre vonatkozik, hanem a tevékenységet végzőkre is, pl. egyéni vállalkozóra is.

Fontosabb fogalmak

Veszélyes anyag és keverék: azokat a vegyi anyagokat ill. több anyagból álló keverékeket jelenti, amelyek az anyag vagy keverék valamilyen tulajdonsága miatt - fizikai: pl.tűzveszélyes, toxikológiai, azaz egészségre való ártalmassága miatt: pl. irritatív, vagy környezeti veszélyessége miatt - veszélyesként van osztályozva. A köztudatban a veszélyes anyag/keverék azonosítása a címkéjén, csomagolásán található veszélyszimbólum (narancssárga alapon fekete jelkép, vagy piros szegélyes fehér jelkép) alapján egyértelműsíthető.

Vonatkozó jogszabályok

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 29. § (1), (3), (4) bekezdés, és 31/A bekezdése, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. (1) bekezdése, 13. sz. melléklete,A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 15.§ (1) bekezdés, 33.§ (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010.(XII.27.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés a) pontja, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30. ) EüM rendelet 1. sz. mellékletének V.2. pontja

Kulcsszavak

1“veszélyes anyag“ 2“veszélyes keverék“ 3“veszélyes anyaggal végzett tevékenység“, veszélyes anyag, veszélyes keverék, veszélyes anyaggal végzett tevékenységregisztráció, veszélyes anyaggal végzett tevékenységregisztráció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858