Ugrás a menüre

Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00060

Az ügy rövid leírása

Amennyiben nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján az érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedély valamely külföldi államban járművezetésre nem jogosít, a közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Nemzetközi vezetői engedélyt az a személy kaphat, aki rendelkezik érvényes magyar vagy a Magyarországon vezetési jogosultság igazolására alkalmas, Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott ország hatósága által kiállított külföldi vezető engedéllyel.

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki megfelel az egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, a vezetői engedély kiadására vonatkozó életkori és jártassági feltételeknek, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt egyéb feltételekneknek, közlekedésbiztonsági szempontból nem minősül járművezetésre alkalmatlannak, és a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van.

*A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott államok:
Albánia, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Bahreini Királyság, Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország), Belgium, Bosznia-Hercegovina, Brazília, Bulgária, Közép-afrikai Köztársaság, Elefántcsontparti Köztársaság, Horvátország, Kubai Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dánia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Észt Köztársaság, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Grúzia, Guyanai Szövetkezeti Köztársaság, Iráni Iszlám Köztársaság, Izrael, Olaszország, Kazahsztán, Kenya, Kuvait, Kirgizisztán, Lettország, Libériai Köztársaság, Litván Köztársaság, Luxemburg, Monacói Hercegség, Mongólia, Montenegró, Marokkói Királyság, Hollandia, Niger, Norvégia, Pakisztán, Perui Köztársaság, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Portugália, Katar, Moldova, Románia, Oroszország, San Marino, Szenegál, Szerbia, Seychelle-szigetek, Szlovákia, Szlovénia, Dél-afrika Köztársaság, Svédország, Svájc, Tádzsik Köztársaság, Macedónia, Tunézia, Törökország, Türkmenisztán, Ukrajna, Egyesült Arab Emirségek, Uruguay, Üzbegisztán, Vietnám, Zimbabwe


Az ügy személyesen vagy meghatalmazott útján intézhető.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfél bemutatja személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, és érvényes magyar, vagy a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez csatlakozott másik ország hatósága által kiállított vezetői engedélyét.

Milyen iratok szükségesek?

2 db igazolványkép (arckép), valamint a nemzetközi vezetői engedély kiadása díjának megfizetését tanusító igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A nemzetközi vezetői engedély kiadására irányuló eljárás díja 2300 forint.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak ( közlekedési igazgatási hatóság), valamint a Nyilvántartó (Belügyminisztérium).

Ügyintézés határideje

Amennyiben a kérelem benyújtásakor a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, úgy az ügyintézési határidő 8 nap, egyéb esetben az ügyintézési határidő 21 nap, azonban - tekinttel arra, hogy a nemzetközi vezetői engedély helyi kiállítású okmány - az ügy valamennyi jogszabályi feltétel fennállása esetén helyben, azonnal elintézésre kerül.

Jogorvoslati lehetőség

A nemzetközi vezetői engedélyt, mint az ügyfél részére a vezetési jogosultság igazolására kiállított hatósági igazolványt határozatnak kell tekinteni.
a) Ha az ügyben első fokon valamely járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el, az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
b) Nincs helye fellebbezésnek, ha az ügyben első fokon a Nyilvántartó (Belügyminisztérium) járt el; ebben az esetben bírósági felülvizsgálatnak van helye.

a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.
b) Ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálatot jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni.

a) Ha első fokon járási (fővárosi kerületi) hivatal, kormányablak járt el: a fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
b) ha első fokon a Nyilvántartó járt el: a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak
kell címezni.

A fellebbezést vagy a bírósági felülvizsgálat iránti keresetet annál a hatóságnál kell benyújtani, amely az ügyben az első fokon eljárt.
A határozat (vezetői engedély) kézhezvételétől számított
a) 15 nap - fellebbezés esetén,
b) 30 nap - bírósági felülvizsgálat esetén.

a) Fellebbezés esetén: 1 150 Ft. (díj),
b) bírósági felülvizsgálat esetén: 30 000 Ft (illeték).

Amit még érdemes tudni (GYIK)


Fontosabb fogalmak

nemzetközi vezetői engedély

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont;

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról, visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §, 3. §, 10. §, 13-16.§, 23 -24. § és a 9. melléklet, 19. melléklet VI. cím A) rész 6. bekezdés, B) rész;

az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezmény kihirdetéséről szóló 1980. évi 3. törvényerejű rendelet 43. cikk 5. bekezdés, 7. függelék

Kulcsszavak

nemzetközi vezetői engedély, "68-as bécsi egyezmény", igazolványkép, személyesen, jogosítvány, jogsi

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858