Ugrás a menüre

Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

Kódszám

OKMIR00072

Az ügy rövid leírása

A jármű forgalomból történő végleges kivonása a tulajdonos kérelme alapján a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű esetében bontási átvételi igazolás alapján; egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn.

Ki jogosult az eljárásra?

A jármű tulajdonosa, közterület-felügyelet
Képviselet lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- az ügyfél-azonosító okmányt
- és az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn:
- a jármű forgalmi engedélyét,
- a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,
- az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,
- az ügyfél-azonosító okmányt.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem benyújtásakor be kell csatolni:
A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonása esetén:
- a bontási átvételi igazolást,
- a rendszámtáblát,
- a jármű törzskönyvét ha az kiadásra került,
- a jármű forgalmi engedélyét.
Egyéb jármű esetében, ha annak ismételt belföldi forgalomba helyezési szándéka nem áll fenn: a rendszámtáblát, ebben az esetben a forgalmi engedély és a törzskönyv érvénytelenítve visszaadásra kerül a kérelmező részére.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A jármű forgalomból történő végleges kivonása esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 2300 Ft
Megfizetés módja: az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási
megbízás útján, vagy amennyiben erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg
bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel.

Hol intézhetem el?

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

Általános ügyintézési határidő 21 nap, de ha a kérelem hiánytalanul kerül benyújtásra,ügyfél által benyújtott kérelem alapján a járművet forgalomból kivonja a hatóság, ennek tényét a járműnyilvántartásba bejegyzi (sommás eljárásban azonnal, de legfeljebb 8 napon belül) megtörténik. 8 napon túl függő hatályú döntés.

Jogorvoslati lehetőség

Van
A fővárosi és megyei kormányhivatal 
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
A jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzésének ügyfél tudomására jutásától számított 15 nap; határozathozatal esetén a döntés közlésétől 15 nap
a határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen bontóknál lehet leadni a járművet?A közlekedési hatóság által nyilvántartásba vett bontóinál érdemes leadni a járművet. A nyilvántartásba vett bontók a közlekedési hatóság honlapjának regisztrált bontók jegyzéke címszó alatt megtalálhatók. A jármű forgalomból történő végleges kivonásához el kell fogadni a más EGT-államban kiállított bontási átvételi igazolást is, amennyiben az megfelel az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (3) bekezdése szerint kiadott bontási igazolások minimumkövetelményeiről szóló, 2002. február 19-i 2002/151/EK bizottsági határozatnak.

Fontosabb fogalmak

Bontási átvételi igazolás: Az autó bontó a hulladékká vált gépjármű visszavételét az átvett gépjármű tulajdonosának a „Bontási átvételi igazolás" kiállításával igazolja.
M1 kategóriájú jármű: személygépkocsi.
N1 kategóriájú jármű: 3.500 kg össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi

Vonatkozó jogszabályok

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §, 4. § (1) bekezdés, 9. §, 16-21. §;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 21. (5) bekezdés, 29. § (1b) bekezdés, 33. §, 82. §, 86. § (4) bekezdés, 71/A. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §;
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 15. § (3a) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 1. §. (1) bekezdés, 110. § (1)-(6) bekezdés;
A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2-3. §, 1. számú melléklet 2. f.) pont
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) és (4) bekezdés

Kulcsszavak

végleges kivonás, bontási átvételi igazolás, M1 kategóriájú jármű; N1 kategóriájú jármű; motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858