Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

Kódszám

KOZLF00006

Az ügy rövid leírása

Az igazolvány adataiban bekövetkezett változásokat - a vállalkozás adataiban bekövetkezett változás kivételével - a járművezetőnek az igazolványt kiállító a közlekedési hatóságnál 8 napon belül be kell jelentenie. Amennyiben a vállalkozás adataiban változás következik be, úgy a megváltozott adatokat a vállalkozásnak kell a közlekedési hatóságnak bejelentenie. A bejelentés alapján az igazolványt kiállító közlekedési hatóság az igazolvány adatait módosítja, vagy - régi igazolvány bevonása mellett - új igazolványt ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal rendelkező járművezető;

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező és képviselője nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, az igazolvány adataiban bekövetkezett változását.

Milyen iratok szükségesek?

Amennyiben a változás érinti: Személytaxis és személygépkocsis személyszállító képesítésről szóló igazolás (bizonyítvány); vezetői engedély;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 1.118,-Ft.
Eljárási díj megfizetésének módja: készpénzben a helyszíni pénztárban.

Hol intézhetem el?

A megyeszékhely szerinti járási hivatalok, közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége. Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalának közlekedési hatósági ügyekért felelős szervezeti egysége.

Ügyintézés határideje

5 munkanap

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Illetékes megyei Kormányhivatal
a megyei illetékességgel eljáró járási hivatalhoz, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalhoz, Budapest fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatalához
a döntés közlésétől számított 15 nap
A fellebbezés díja azonos az első fokú eljárás díjával.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Vezethető e taxi, személyszállító vezetői igazolvány nélkül? Közúti közlekedési szolgáltatások keretében személygépkocsit vezetni csak személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvánnyal szabad.
Hány napon belül kell bejelenteni a igazolvány adaatában bekövetkezett változást? A járművezető 8 napon belül köteles a személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány adataiban bekövetkezett változásokat a közlekedési hatóságnál bejelenteni.
Ki kérelmezheti az igazolvány kiadását? A személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadását a taxiengedéllyel vagy a személygépkocsis személyszállító engedéllyel rendelkező vállalkozás kérelmezheti.

Fontosabb fogalmak

Személyszállító vezetői igazolvány: A gépkocsivezető által benyújtott kérelemre adja ki a közlekedési hatóság

Vonatkozó jogszabályok

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1a) és (4) bekezdés;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. §;
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés 8. pont;
a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés a) és c) pont, 33. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 116. §,
a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatások engedélyezése eljárásaihoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 9/2000. (X.30.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pont 2. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

Személytaxi, személygépkocsis személyszállítás, Személyszállító vezetői igazolvány, közlekedési hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858