Ugrás a menüre

Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem

Kódszám

KOZLF00028

Az ügy rövid leírása

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása. Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Budapest Főváros Kormányhivatala közreműködő igénybevételével végzi. A járművet előzetes eredetiségvizsgálat céljából a vizsgálóállomáson kell bemutatni. A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzését és eredményét a Hivatal által kiadott hatósági bizonyítvány igazolja. A jogszabályban meghatározott közlekedési igazgatási eljárások esetén a közlekedési igazgatási ügyintézés megkezdésének feltétele az eljárás kezdeményezését megelőzően legfeljebb hatvan napon belül elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat.

Ki jogosult az eljárásra?

Jármű tulajdonosa vagy üzemben tartója

Milyen adatokat kell megadni?

Jármű adatai, kérelmező adatai, a hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

 Dokumentum, irat csatolása nem szükséges. A kérelem benyújtásakor bemutatandó iratok, okmányok: Gépjárművek azonosítására szolgáló okmányok: forgalmi engedély, vagy ideiglenes forgalmi engedély, vagy igazoló lap (lassú járművek esetében), vagy műszaki adatlap, vagy hatósági határozat, vagy külföldi forgalmi engedély. Személyi azonosításra szolgáló okmányok: személyazonosító igazolvány, vagy vezetői engedély (kártya formátumú), vagy útlevél. Lakcím adatok igazolására szolgáló okmány: lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Meghatalmazotti eljárás esetén meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 1. A személygépkocsik előzetes eredetiség ellenőrzésének elvégzéséért fizetendő díjak: a) kis kategória (1400 ccm hengerűrtartalomig) 17.000,-Ft.b) középkategória (1401-2000 ccm hengerűrtartalomig) 18.500,-Ft.c) felső kategória (2001 ccm hengerűrtartalom felett) 20.000,-Ft.2. Motorkerékpárok előzetes eredetiség-ellenőrzéséért fizetendő díjak: a) 500 ccm hengerűrtartalomig 15.500,-Ft.b) 500 ccm hengerűrtartalom felett 17.000,-Ft.3. A négykerekű segédmotoros kerékpárok előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díj: 14.000,-Ft.4. Kis tehergépkocsik (megengedett legnagyobb össztömeg: 3,5 t-ig) előzetes eredetiségellenőrzéséért fizetendő díjak: 20.000,-Ft.5. Tehergépkocsika) Megengedett legnagyobb össztömeg 3,5-7,5 t-ig 21.000,-Ft.b) Megengedett legnagyobb össztömeg 7,5 t-tól 22.000,-Ft.6. Autóbusza) szállítható személyek száma 20 főig 21.000,-Ft.b) szállítható személyek száma 20 fő felett 22.000,-Ft.7. Mezőgazdasági vontató, lassú jármű 20.000,-Ft.8. Pótkocsia) Könnyű pótkocsi (lakókocsi) 16.000,-Ft.b) Nehéz pótkocsi 17.500,-Ft.c) Különleges pótkocsi (felépítménnyel ellátott) 19.000,-Ft.A hatósági díj befizetése az eredetiségvizsgáló állomáson történik.

Hol intézhetem el?

Az előzetes eredetiségvizsgálatot a Budapest Főváros Kormányhivatala végzi közreműködők igénybevételével.

Ügyintézés határideje

A vizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítványt tíz napon belül kell kiállítani, de az eljárások nagy részében a vizsgálatot követően azonnal kiállításra kerül a vizsgálóállomáson.

Jogorvoslati lehetőség

NEM  Az eredetiségvizsgálat elvégzéséről és eredményéről hatósági bizonyítvány kerül kiállításra. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. § (7) bekezdése szerint ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság tájékoztatást követően vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A hatósági bizonyítványt a Budapest Főváros Kormányhivatala állítja ki, illetőleg szükség esetén módosítja vagy kijavítja.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?
Azért kell minden adás-vétel előtt eredetiségvizsgálatot végezni, mert kiszűri a bűncselekmény útján manipulált járműveket, ezáltal biztonságot nyújt a leendő tulajdonosnak. A vizsgálat során a jármű valódiságán túl további fontos információkhoz is jutunk, vagyis meggyőződhetünk arról, hogy a jármű ténylegesen rendelkezik-e a meghirdetett műszaki, technikai, jogi paraméterekkel.
Az eredetiségvizsgálat azonban nemcsak a vevő érdekeit védi. Az eredetiségvizsgálat védi az eladó érdekeit is azzal, hogy visszakereshető képanyaggal támasztja alá a jármű vizsgálat idejében rögzített állapotát.

Hol intézhető az eredetiségvizsgálat
Amennyiben előzetes eredetiségvizsgálatot kívánunk végeztetni, a járművet eredetiség vizsgáló állomáson kell bemutatni.

Hol vehető át a hatósági bizonyítvány?
közvetlenül a jármű bevizsgálását követően a vizsgálóállomáson
a jármű megvizsgálását követően az okmányirodában
(közlekedési igazgatási hatóságnál)
postai úton a jármű megvizsgálását követő 15. nap elteltével.

Fontosabb fogalmak

A jármű előzetes eredetiségvizsgálata: olyan hatósági eljárás, melynek célja a járművek azonosító adatai és a jármű okmányok valódiságának megállapítása;
Hatósági bizonyítvány: Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
Vizsgálóállomás: a közlekedési hatóság által működtetett telephely, valamint az előzetes eredetiségvizsgálatra az engedélyező hatósággal szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, illetve egyéni cég által működtetett telephely, amely alkalmas a jármű és a járműokmányok előírt adatainak hiteles felvételezésére, rögzítésére, valamint azoknak a hivatal részére történő továbbítására.

Vonatkozó jogszabályok

  A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. §  10. és 12. pont, 4. § (1) bekezdés e) pont, 9/B. §, 13. § (3) bekezdés, 33/A. §; 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 52. §; 

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.22.) Korm. rendelet 2. §, 3. §, 4. Melléklet; 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §,  116. §;

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 1. §, 2. § (1) bekezdés a) pont, 2. § (2) bekezdés, 3. számú melléklet

Kulcsszavak

Előzetes eredetiségvizsgálat, hatósági bizonyítvány, eredetvizsgálat, vizsgálóállomás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858