Ugrás a menüre

Jogszabályban kizárt ügyek listája

 

Az ügykör megnevezése

Törvény / kormányrendelet, amely kizárja a kérelem kormányablaknál történő előterjesztését

Eljáró hatóság

1.

Az ingatlan-nyilvántartási kérelmek

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló

1997. évi CXLI. törvény

az ingatlan fekvése szerint területileg illetékes (kijelölt) járási hivatal földhivatali szervezeti egysége

(címlista)

2.

A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésével (felülhitelesítésével) összefüggő kérelmek

A külföldi felhasználásra szánt közokiratok felülhitelesítésének szabályairól szóló

468/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Konzuli és Állampolgársági Főosztályának Hitelesítési Részlege
 

3.  A járművek előzetes eredetiségvizsgálatának elvégzésére irányuló kérelmek

Az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló

301/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet

Belügyminisztérium

Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

4. A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak EU-típusjóváhagyása iránti kérelmek

A nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjaival kapcsolatos
típusjóváhagyási eljárás egyes kiegészítő szabályairól és az ezen
motorokkal kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás szabályairól

173/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Közúti Jármű Hatósági Főosztály

5.

A szabadalmi ügyekkel összefüggő kérelmek

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló

1995. évi XXXIII. törvény

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
6.

Az árva mű felhasználására irányuló kérelmek

A szerzői jogról szóló

1999. évi LXXVI. törvény

7.

A jogkezeléssel kapcsolatos hatósági ügyek

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló

2016. évi XCIII. törvény

8.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatáskörébe tartozó védjegyeljárásokkal kapcsolatos kérelmek

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló

1997. évi XI. törvény

9.

A Magyar Ügyvédi Kamara hatósági ügyeivel összefüggő kérelmek

Az ügyvédi tevékenységről szóló

2017. évi LXXVIII. törvény

 Magyar Ügyvédi Kamara

 10.

Az igazságügyi szakértői szakterület kiterjesztése iránti kérelmek

Az igazságügyi szakértőkről szóló

2016. évi XXIX. törvény

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

11.

Az akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe vétel iránti kérelmek

A közbeszerzésekről szóló

2015. évi CXLIII. törvény

 Miniszterelnökség

12.

A postai szolgáltatók kérelmei

A postai szolgáltatásokról szóló

2012. évi CLIX. törvény

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

13.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárásaihoz kapcsolódó kérelmei

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

2001. évi CVIII. törvény

14.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő kérelmei

Az elektronikus hírközlésről szóló

2003. évi C. törvény

15.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala által végzett mozgóképszakmai hatósági eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

A mozgóképről szóló

2004. évi II. törvény

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Nemzeti Filmiroda

16.

A Magyar Nemzeti Bank hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek (a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás megindítására vonatkozó kérelmek kivételével)

A Magyar Nemzeti Bankról szóló

2013. évi CXXXIX. törvény

 Magyar Nemzeti Bank
17.  Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzésére irányuló kérelmek

A Magyarország biztonsági érdekét sértő külföldi befektetések ellenőrzéséről szóló 2018. évi LVII. törvény végrehajtásáról szóló

246/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

 Alkotmányvédelmi Hivatal
18. Az egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal nem rendelkező tűzfegyver tartására irányuló kérelmek

A fegyverekről és lőszerekről szóló

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet

Rendőrség

(igazgatásrendészet)

19.

 A polgári célú pirotechnikai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelmek     

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

20. A polgári célú pirotechnikai termék nem EGT-tagállamba történő kiviteléhez és onnan történő behozatalához szükséges engedély iránti kérelmek
21. A valamely EGT-tagállamban polgári célú pirotechnikai termék vizsgálatára, forgalmazására, tárolására, kiállítására, illetve megsemmisítésére vonatkozó engedély alapján határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységgel összefüggő bejelentések
22.  Az 1–3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek felhasználásának bejelentése
23. Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék forgalmazásának bejelentése
24. Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény szerinti kártyakibocsátási kérelmek  

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

304/2017. (X. 27.) Korm. rendelet

Belügyminisztérium

Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

 
25. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekkel összefüggő kérelmek (a panaszeljárás kivételével)  

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló

2013. évi XXII. törvény

Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal
26. A felnőttképzési tevékenység végzéséhez kapcsolódó engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmek, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentések

A felnőttképzésről szóló

2013. évi LXXVII. törvény 

Pest Megyei Kormányhivatal

Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

27. A közraktározási ügyekkel összefüggő kérelmek

A közraktározásról szóló

1996. évi XLVIII. törvény

 

Budapest Főváros Kormányhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 
 

28. A haditechnikai tevékenységgel összefüggő engedélyek és a tanúsítás iránti kérelmek

A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló

156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet

Budapest Főváros Kormámnyhivatala

Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály

Haditechnikai Osztály

29. A hivatásos és a szerződéses állományú katonák baleseti járadékának megállapítása iránti kérelmek

A honvédek jogállásáról szóló

2012. évi CCV. törvény

Honvédelmi Minisztérium

Védelemgazdasági Hivatal
 

30. A katonai sugárvédelmi hatóság engedélyezési eljárásai

A honvédelmi ágazat sugárvédelmi hatósági feladatairól szóló

166/2018. (IX. 17.) Korm. rendelet

Honvédelmi Minisztérium

Munkavédelmi és Sugárvédelmi Hatósági Osztály

31. A katonai építésügyi hatóság hatáskörébe tartozó építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló

40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet

Honvédelmi Minisztérium

Hatósági Főosztály 

32. Veszélyes katonai objektum üzemeltetési engedélyezése iránti kérelmek

A veszélyes katonai objektumokkal kapcsolatos hatósági eljárás rendjéről szóló

95/2006. (IV. 18.) Korm. rendelet

 
33. A rendvédelmi szervek, az Országgyűlési Őrség, valamint az önkormányzati tűzoltóság tekintetében a munkavédelmi hatósági eljárásokkal összefüggő kérelmek

A munkavédelemről szóló

1993. évi XCIII. törvény

 Belügyminisztérium

Rendészeti Államtitkár

34.  Az egészségügyi szolgáltatók működésének engedélyezésére, a működési engedély módosítására és visszavonására irányuló eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló

1991. évi XI. törvény

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

35.

Kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztési és a kiterjesztés visszavonására irányuló kérelmek

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló

2009. évi LXXIV. törvény

Pénzügyminisztérium

Munkaerőpiacért és Vállalati Kapcsolatokértfelelős Helyettes Államtitkárság

Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály

Társadalmi Párbeszéd Osztály

36.

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság hatósági ügyeivel összefüggő kérelmek

37.

A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásával összefüggő kérelmek

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvény 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

38.

Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek

Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló

187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet

 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

Nemzeti Kibervédelmi Intézet

(mint Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság)

39.

Az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerré, létesítménnyé törvény alapján kijelölt rendszerek, létesítmények elektronikus információs rendszerei biztonságának felügyeletét ellátó hatóságként eljáró BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági eljárásaival összefüggő kérelmek

1. Agrárgazdaság:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

2. Egészségügy:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Egészségügyért Felelős Államtitkár

3. Energiaszektor:

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

4. Közbiztonság, közrendvédelem:

Belügyminisztérium

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

5. Pénzügy (pénz-, tőke- és biztosítási piac):

Pénzügyminisztérium

6. Vízügy:

területileg illetékes vízügyi igazgatóság

7. Honvédelem:

Honvédelmi Minisztérium

8. Infokommunikációs technológiák:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

40.

A nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a visszavonására vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek

  

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló

65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet

41.

Az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés, valamint a kijelölés visszavonására vonatkozó eljárásokhoz kapcsolódó kérelmek 

42.

A bejelentés-köteles szolgáltatást (online piactér, keresőszolgáltatás, felhőalapú számítástechnikai szolgáltatás) nyújtó gazdasági társaságokkal kapcsoaltos eljárások (regisztráció, biztonsági események bejelentése)

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások elektronikus információbiztonságának felügyeletéről és a biztonsági eseményekkel kapcsolatos eljárásrendről szóló

270/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

 

 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

(Nemzeti Kibervédelmi Intézet)

 43.

Sportcélú ingatlanokkal összefüggő méltányossági eljárások kérelmei

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló

1996. évi LXV. törvény

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

(állami tulajdonú ingatlanok esetén)

 44. Az olimpiai járadék megállapítására és folyósítására irányuló kérelmek

A sportról szóló

2004. évi I. törvény 

 

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért Felelős Államtitkár

45. Az Államháztartás információs rendszerében vezetett törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos kérelmek (a jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek)

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Magyar Államkincstár